a
Info

Vanuit de Chiro proberen wij op een verantwoorde manier onze activiteiten te organiseren. We hebben oog voor de veiligheid van iedereen maar toch is een ongeval (te) snel gebeurd. Dan zijn we maar wat blij dat we een verzekering hebben. Omdat we graag iedereen correct willen informeren vinden jullie op deze pagina alles wat te maken heeft met verzekeringen en ongevallen. De meeste informatie op deze pagina is afkomstig uit de brochure VAST EN verZEKERing. Raadpleeg zeker de brochure (klik op de foto hiernaast), want daar staat alles in detail uitgelegd…

WAAROM EEN VERPLICHTE VERZEKERING?

Chirojeugd Vlaanderen voorziet in een verplichte verzekering voor alle chirogroepen in Vlaanderen. Dit is wettelijk verplicht en kunnen we alleen maar toejuichen: Op deze manier zijn alle aangesloten chirogroepen verzekerd en kunnen er goede voorwaarden onderhandeld worden, wat de kostprijs aanzienlijk doet dalen.

WIE IS VERZEKERD?

Eén van de belangrijkste principes van onze verzekering is dat ieder kind dat deelneemt aan onze activiteiten wordt altijd gedekt door onze verzekering. Zelf iemand die voor de eerste paar keer komt proeven van de chiro-sfeer is hierdoor verzekerd omdat deze het statuut van ‘kandidaat-lid’ krijgt, waardoor hij/zij dezelfde garanties geniet als een ‘ingeschreven lid’.

WAARVOOR BEN JE VERZEKERD BIJ DE CHIRO?

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid (BA)?
Als je per ongeluk schade berokkent aan anderen of aan hun bezit, dan ben je hiervoor burgerlijk aansprakelijk. Als bijvoorbeeld chiroleden een spiegel van een auto aflopen of per ongeluk een bal door een ruit trappen, zijn zij daarvoor burgerlijk aansprakelijk. Hetzelfde geldt als ze door een onopzettelijke duw iemand ten val brengen en die breekt een been. Met opzet een autospiegel beschadigen valt niet meer onder de burgerlijke aansprakelijkheid.

Hoe wordt burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd?
De chiroverzekering geldt ten volle voor organisatie en toezichtsfouten van leidingsmensen. De kosten die zo’n fout meebrengt, worden dus terugbetaald.
In alle andere gevallen wordt de burgerlijke aansprakelijkheid in de eerste plaats verzekerd door de familiale verzekering. Met andere woorden: als een chirolid onbedoeld schade toebrengt en via de familiale polis verzekerd is, zal het dus die laatste zijn die de kosten terugbetaalt. Als er geen familiale verzekering is, dan springt de Chiroverzekering bij, volgens dezelfde voorwaarden als die familiale verzekering: d.w.z. met een franchise (een bedrag dat sowieso door de verzekerde betaald moet worden) van ± € 200,-.

Wanneer geldt de chiroverzekering burgerlijke aansprakelijkheid?
Tijdens alle activiteiten die georganiseerd worden door Chiro. Er is één verschil met de ongevallen-verzekering: de verzekering B.A. geldt niet op weg naar en van de chiro-activiteit.

2. Ongevallen

a

De Chiroverzekering verzekert ongevallen. Dat wil zeggen dat de medische kosten ten gevolge van een ongeval in de Chiro – behalve natuurlijk het gedeelte dat reeds door het ziekenfonds terugbetaald werd – door de Chiroverzekering betaald worden.

Wat is een ongeval?
De definitie van een ongeval bevat twee elementen:
Ten eerste moet er sprake zijn van een ‘plotse gebeurtenis’. Een val is bijvoorbeeld een ongeval. Een lang aanslepende ziekte, die op bivak naar boven komt, is dat niet.
Ten tweede moet die plotse gebeurtenis leiden tot een ‘aantasting van de lichamelijke gaafheid’: een gebroken been, een snijwonde,…
Soms is het moeilijk uit te maken of iets een plotse gebeurtenis is of niet.

 • Volgende situaties zijn in ieder geval wel een plotse gebeurtenis:
 • insectenbeten
 • voedselvergiftiging op bivak
 • als je bevangen wordt door giftige gassen
 • als je verdrinkt
 • als je iemand die een ongeval heeft, wil redden

 

Enkele uitzonderingen
In een paar gevallen vermeldt de verzekeringspolis zeer duidelijk dat de kosten niet terugbetaald worden:

 • bij ziekten (die geen gevolg zijn van een ongeval)
 • als je springstof gebruikt
 • bij zelfdoding
 • je een ongeval krijgt, maar onder invloed van drugs bent (waaronder ook alcohol!)
 • als je je lenzen verliest

 

Wanneer ben je verzekerd?
De verzekering geldt tijdens elke activiteit die door de Chiro georganiseerd wordt: de zondagmiddag, de filmavond, het bivak, de leidingskring, I ♥ Spaghetti, de Aspi-fuif, de ledenwervingsacties,…
De verzekering geldt ook voor mensen die op weg zijn naar de activiteit of terug naar huis gaan. Wie eerst nog het café binnenspringt en pas daarna naar huis gaat, is niet meer verzekerd: je bent dan niet meer op weg van de chiro-activiteit naar huis, maar op weg van het café naar huis.

 

De juiste medicatie en behandelingen
Er bestaat een instelling in België die het RIZIV heet: dat staat voor Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering. Dat RIZIV heeft een lijst samengesteld van medicamenten en behandelingen waarvoor de mutualiteiten terugbetalen. Als je een behandeling krijgt die niet op die lijst voorkomt, betaalt ook de verzekering niet terug. Dat zijn eerder uitzonderingssituaties, maar toch. Vooral sterk evoluerende behandelingen (zeer nieuwe dingen dus) staan nog niet altijd op de lijst. Ben je in het ziekenhuis, zeg er dan voor alle zekerheid bij dat de dokter de lijst van het RIZIV moet respecteren, aangezien de verzekeringen anders niet terugbetalen.
Ook belangrijk om te weten is dat alleen de eerste verplaatsing met de ziekenwagen wordt terugbetaald. Die verplaatsing moet ook gebeuren op de dag van het ongeluk. Als je bijvoorbeeld op bivak bent in Eupen en ze brengen je daar naar het ziekenhuis, wordt die verplaatsing terugbetaald. Als je later per ziekenwagen verhuisd wordt naar een ziekenhuis dichter bij huis, wordt dat niet meer terugbetaald, tenzij de dokter natuurlijk om medische redenen beslist om je in een ander ziekenhuis te laten opnemen. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde behandeling maar in één ziekenhuis mogelijk is.

 

Het doktershonorarium
Als je naar het ziekenhuis moet en je vraagt zelf om in een éénpersoonskamer te liggen, worden de erelonen van de artsen vrijgelaten en kan de prijs per ligdag ook verhogen. Dokters durven gemakkelijk twee tot drie keer hun normale honorarium vragen. De verzekering betaalt dat niet terug! Als de dokter zelf beslist om je (gezien de ernst van de situatie) op een afzonderlijke kamer te leggen, moeten het ziekenhuis en de arts zich aan de normale tarieven houden. Hou dan ook in het oog dat dit gebeurt.

WAT GEBEURT ER NA EEN ONGEVAL?

Naar de dokter
Wanneer er een ongeval gebeurt zal de leiding meestal het zekere voor het onzekere nemen en zelf dadelijk met het kind naar de dokter gaan. Wanneer dit niet gebeurd is en u wenst als ouder zelf ’s avonds nog naar de dokter te gaan blijft de procedure dezelfde.

 

Online aangifte
Via de website van Chirojeugd Vlaanderen (www.chiro.be/verzekeringen) kunnen ongevallen aangegeven worden. De leiding heeft hiervoor de gegevens. Als je een ongevalsaangifte online invulde, krijgt het slachtoffer meteen alle nodige documenten in zijn/haar mailbox. Op die manier wordt de administratie rond een ongeval veel gemakkelijker. Bij de documenten zit ook een medisch getuigschrift dat moet ingevuld worden door de dokter.

Meer info omtrent de chiroverzekering kun je terugvinden in de chiro-brochure VAST EN verZEKERing.

ENKELE AANDACHTSPUNTEN

Brillen
Net zoals bij de meeste verzekeringen worden brillen helaas niet gedekt. Voorzichtigheid is geboden dus.

 

Persoonlijke bezittingen
Persoonlijke bezittingen zoals kledij, rugzak en bijbehoren, fiets, enzovoort, zijn niet verzekerd door de Chiro. Wij vragen dan ook expliciet om géén waardevolle voorwerpen zoals GSM’s, MP3-spelers, etc mee te brengen naar de chiro! Indien dit nodig is zal de leiding u zo snel mogelijk zelf contacteren of kan u uw kind via hen contacteren.

 

Auto
Het gebruik van een auto in chiro-verband valt net als in ‘de normale wereld’ onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of bestuurder en diens verplichte verzekering.
Voor meer informatie raadpleegt u best uw eigen makelaar en hoofdstuk 7 [alles over auto’s] in de brochure VAST EN verZEKERing van Chirojeugd Vlaanderen.