Geen Chiro zonder bivak!

In de Chiro gaan we samen op bivak, van klein tot groot. Iedereen leert zo iedereen kennen, niet alleen in de eigen afdeling. Groepsmomenten, groepsspelen, aspi’s en keti’s die speelclubbers helpen bij het wassen of tijdens het eten, het zijn momenten waarop we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en genieten van onze verbondenheid.

In het samenleven op bivak heeft iedereen gelijkwaardige rechten en plichten. Mee beslissen en mee doen vormen daarbij de sleutel tot eerlijk met elkaar omgaan. De keti’s maken mee de afspraken die ze met de afdeling zullen naleven. De speelclub kiest mee welke activiteiten ze morgen gaan doen. De aspi’s helpen mee bij de opbouw van het kamp. De rakwi’s sprokkelen mee, al zagen ze de grote takken nog niet door. De leiding gaat, nadat ze de anderen nog eens herinnerd hebben aan het afgesproken slaapuur, ook op een verantwoord uur slapen, zodat ook zij er ’s morgens weer fris bij staan….

We kiezen ervoor om de luxe van elke dag opzij te schuiven. We stappen of nemen de fiets, in plaats van met zeven auto’s een afdeling naar het zwembad te sjezen. We zingen of luisteren naar elkaar in plaats van de radio loeihard onze gedachten te laten verdringen. We nemen de tijd om een briefje naar huis te schrijven, in plaats van te testen welke deuntjes onze gsm zoal speelt. We durven eens stilstaan bij het eten, bij het slapen, bij onszelf, de anderen, de omgeving,…

Wie kan er mee?
Elk lid die op regelmatige basis op zondagmiddag tijdens de chiro-activiteiten aanwezig (en uiteraard ook officieel ingeschreven) is kan mee op bivak!
Tijdens het werkjaar werken we continue per afdeling om een hechte band te krijgen met elkaar en proberen we de groepssfeer te bevorderen om zo toe te werken naar het hoogtepunt van het jaar: het grote zomerbivak. Dit wordt wat moeilijker wanneer er tijdens het bivak plots kindjes bijkomen die niet kunnen meegenieten hebben tijdens het jaar van deze activiteiten. Vandaar dat wij er voor kiezen om geen niet-leden mee te nemen op bivak.

Chiro Albatros = 2x Bivak

Lentebivak (Paasvakantie)

Het lentebivak is een 5-daags avontuur waar we er met alle afdelingen op uittrekken als voorsmaakje op het grote zomerbivak.
Dit gaat traditioneel door tijdens de paasvakantie en we verbijven steeds in een kamphuis gezien het nog te koud is om in tenten te slapen.

Klik hier voor meer informatie over het lentebivak 2023 of schrijf je in via inschrijven.chiroalbatros.be

Zomerbivak (Zomervakantie)

Elk jaar, tijdens de laatste twee weken van juli, trekken we er met de ganse groep op uit richting Ardennen.
Dit is een volledig tentenkamp middenin een stukje natuur waar we onszelf even afzonderen van de rest van de wereld.