a
Super!

Het feit dat u dit leest, betekent dat u alvast geïnteresseerd bent om uw kind in te schrijven in Chiro Albatros Tollembeek 🙂. Gezien jullie ongetwijfeld met wat praktische vragen zitten, trachten we hieronder één en ander toe te lichten:

MINIMUMLEEFTIJD

Af en toe krijgen wij de vraag of kleuters aangesloten mogen worden. Het antwoord hierop is nee. Waarom kan het niet?

  • Het is pas echt zinvol om in groep met kinderen samen te spelen vanaf het eerste leerjaar
  • Kinderen krijgen in het eerste leerjaar heel wat vaardigheden mee die van pas komen in de jeugdbeweging
  • Vanuit Chirojeugd Vlaanderen wordt verwacht dat we prioriteit geven aan het behouden van de aspi-afdeling. Starten met een kleuterafdeling kan dat op lange termijn in het gedrang brengen

Voor het werkjaar 2023-2024 kan iemand die na 31/12/2017 geboren is, dus niet aangesloten worden. Kinderen die niet aan deze leeftijdsgrens voldoen zullen bij aansluiting geweigerd worden.

INSCHRIJVINGSGELD

Ongetwijfeld heb je al eens een ontbijt gekocht of ben je al eens komen eten op ons spaghettifestijn. Misschien ben je zelfs al eens langsgekomen op de aspi-fuif of ben je komen genieten op zomerbivak van onze heerlijke BBQ?
Een Chirowerking kost geld, vandaar dat ook wij lidgeld moeten vragen. Het grootste deel hiervan gaat naar de verzekering, het overige deel gaat naar de aankoop van 4-uurtjes (drankje + koek) voor de zondagmiddagactiviteiten en spelmateriaal. Wij kiezen er resoluut voor om het lidgeld zo laag mogelijk te houden zodat iedereen kan genieten van onze chiro-werking. Uiteraard steken wij met de leidingsploeg ook nog veel tijd in het organiseren van vrijblijvende nevenactiviteiten die wat extra geld in de chiro-kas brengen. Hiermee kunnen wij dan zorgen voor de aankoop van groot spelmateriaal, kookmateriaal, het onderhoud van onze lokalen, etc….

Het lidgeld voor het werkjaar 2023-2024 bedraagt 50€ per kind.

Voor dit inschrijvingsgeld is uw kind het volledige werkjaar (inclusief bivakken) verzekerd, Ook inbegrepen zijn een heel jaar 4-uurtjes (drankje + koek) op zondag + de bijdragen voor zwemmen, schaatsen, speeltuin en eventuele afdelingsdagen van het Gewest Pajottenland. Op deze manier vermijden we geklungel op zondag met de centjes bij de kleinsten en sparen we heel wat tijd uit.

LID WORDEN

Lid worden doe je in 2 stappen:

    1. Inschrijvingsformulier/Medische Fiche invullen
    2. Lidgeld betalen

Wanneer u de medische fiche hebt ingevuld, ontvangt u een e-mail met de betalingsinstructies.
De inschrijving is pas definitief wanneer wij zowel het lidgeld als de ingevulde medische fiche hebben ontvangen.