Een beetje historiek...

1982

Chiro Albatros werd opgericht door wijlen Volwassen Begeleider Emile Hugo (Milleken) en enkele enthousiaste jongeren uit Galmaarden en Tollembeek. Op zondagnamiddag werden allerhande activiteiten zoals droppings, bosspelen, speurtochten, etc… georganiseerd voor jongens tussen 6 en 18 jaar. Als net opgerichte jeugdbeweging, met beperkte werkingsmiddelen, werden van bij de start niet alleen spelletjes gespeeld, maar werden ook activiteiten zoals de Wafel-en Pannekoekenbak en de papierslagen in het leven geroepen.

1987

Voor het eerst trokken de Kerels en Aspi’s apart op bivak met de fiets richting Galhausen. De Speelclub, Rakwi’s en Tito’s trokken diezelfde zomer richting Rödgen op bivak.

16 augustus 1989

Milleken, de bezieler, oprichter en eerste Volwassen Begeleider van onze Chiro overlijdt op 16 augustus 1989. Een verschrikkelijke klap voor Chiro Albatros die op zoek moet naar een nieuwe “kapitein” om Milleke’s chirodroom verder te zetten…

1990

De gevolgen van het Milleke’s overlijden waren groot: het vertrouwen in de leiding was weg, het ledenaantal daalde zienderogen en de moed om verder te gaan was ver te zoeken. Toch namen enkele enthousiaste leiders het heft in handen en klopten aan bij Agnes & Guido, die al jaren van de partij waren als kookouder. Agnes & Guido namen de zware taak van Volwassen Begeleider op zich en zetten samen met de kleine maar gemotiveerde leidingsploeg Chiro Albatros terug op de rails. In datzelfde jaar nog werd de ex-leidingswerking opgestart…

1992

Tot nu waren wij altijd een jongenschiro geweest, maar gezien we hoe langer hoe meer de vraag kregen om met een eventuele meisjeswerking te starten, werden er meisjes aangetrokken in 1992 om de aspi-ploeg te vervoegen. Op die manier konden we leiding klaarstomen die de komende jaren een volledig gemengde werking zou kunnen ondersteunen. Een succesformule, want enkele jaren later was Chiro Albatros Tollembeek Meisjes/Jongens compleet…

1995

Nu de chiro terug een bloeiende werking heeft en het doel om een volledig gemengde chirogroep te worden, bereikt is, besluiten Agnes & Guido dat de tijd is aangebroken om de fakkel door te geven. PP (in Galmaarden en omstreken beter bekend als DJ Animal), die mee aan de wieg van de chiro stond, neemt in 1995 de rol van VB op zich…

1997

Op zaterdag 09 augustus 1997 wordt met een groot dorpsfeest het 15-jarig bestaan gevierd van Chiro Albatros. Een dag boordevol activiteiten, zoals de Alba-trophy, een fietszoektocht, bakschieten, optredens, etc… die nu nog steeds bij veel ex-leiding in het geheugen gegrift staat 🙂

2001

In 2001 nemen Dirk & Christine (beter gekend als Loeze & Loeze) de taak van Volwassen Begeleiding op zich. Met hun jarenlange ervaring als kookouders van de chiro, zijn zij zeker niet aan hun proefstuk toe en kennen ze al gauw de kneepjes van het vak. Alweer een schot in de roos met onze nieuwe VB’s!

2006

Sinds zijn oprichting in 1982, heeft Chiro Albatros zijn vaste stek gevonden in “Ons Centrum”, door sommigen beter gekend als “’t klooster”. In 2007 wordt besloten om “Ons Centrum” te verkopen, omdat het gebouw in slechte staat was en de onderhoudskosten te hoog opliepen. Van de één op de andere dag moesten we plots op zoek naar nieuwe lokalen...

2007-2012

Door het gebrek aan lokalen, de bouw van de nieuwe lokalen en alle frustraties die hiermee gepaard gingen, werden het voor de leidingsploeg en de vele vrijwilligers soms heel lange dagen van werken, plannen, voorbereiden, vergaderen, … We kampen in deze periode met een acuut leidingstekort en we wisselen twee keer van Volwassen Begeleiding: Dirk & Katrien nemen de taken van Loeze & Loeze over tijdens het begin van de bouwwerken, waarna Stijn & Jeroen & Elke (beter gekend als Belus & Sproetje) op hun beurt de honeurs mogen waarnemen. Na jaren zwoegen, komt dan eindelijk de bekroning op het werk: De nieuwe lokalen kunnen eindelijk in gebruik worden genomen!

2012

Op Zaterdag 6 oktober 2012 was het feest! Chiro Albatros bestaat 30jaar en dat vierden we met verschillende activiteiten voor jong & oud. Ook was die dag de officiële opening van onze nieuwe lokalen en was dit het aanbreken van een nieuwe periode voor onze chiro: Eindelijk weer tijd om ons 100% te focussen op onze chirowerking en om elke zondag het beste van onszelf te geven…

2014

In 2014 wordt de leidingsploeg serieus uitgebreid en zien we ons ledenaantal aanzienlijk groeien. Vanaf nu draaien ook Sandra en Bart (twee oud-gedienden met jaren ervaring in de chiro) mee in de leidingsploeg die de taken als Volwassen Begeleiding overnemen van Jeroen en Elke. We sluiten het werkjaar 2014-2015 af met niet minder dan 150 leden & leiding op ons zomerbivak.

2017-2018

In 2016-2017 hebben we ons ledenaantal zo aanzienlijk zien groeien (+-300) dat we genoodzaakt werden een ledenstop in te voeren voor het werkjaar 2017-2018. De kwaliteit en veiligheid van onze activiteiten is nog steeds prioriteit n°1, vandaar deze spijtige maar helaas noodzakelijke maatregel....