Een beetje verduidelijking inzake onze subsidie-problematiek….

Over het wegvallen van onze subsidies voor dit werkjaar werden tot onze grote verbazing via elk denkbaar medium de afgelopen dagen reeds verschillende berichten de wereld ingestuurd. Ook op de laatste gemeenteraad was hier blijkbaar een zeer beladen discussie over en zelfs op Facebook is dit momenteel een ‘hot’ topic.
Omdat we willen vermijden dat dit verhaal zijn eigen leven begint te leiden, zouden we dit graag zelf even toelichten en enkele misverstanden uit de wereld willen helpen:
Het klopt dat we inderdaad onze subsidies van dit werkjaar jammer genoeg zullen verliezen. De reden hiervoor is dat we ons subsidiedossier wel degelijk te laat hebben ingediend waardoor we dan ook zelf volledig in de fout zijn gegaan en zelf verantwoordelijk zijn voor hetgeen er gebeurd is. Uiteraard betreuren wij dit en hebben wij getracht om met de gemeente tot een oplossing te komen, maar gezien er nu eenmaal wettelijke bepalingen zijn waar ook wij als jeugdbeweging ons moeten aan houden, werd er geen manier gevonden om dit op te lossen.
Als jeugdbeweging hebben wij ons steeds politiek neutraal opgesteld en zullen wij dit in de toekomst ook blijven doen. Zo hebben wij bijvoorbeeld in het verleden voor het bouwen van onze lokalen geen gebruik gemaakt van gemeentelijke gelden, maar dit volledig in eigen beheer uitgewerkt én gefinancieerd, net om discussies van politieke afhankelijkheid te vermijden.
Wij hebben in dit specifieke geval dan ook vanuit de jeugdbeweging zelf geen enkele politieke actie ondernomen die tot dit kleine ‘mediacircus’ heeft geleid.
We kunnen het de gemeente Galmaarden niet kwalijk nemen dat ze de wet toepassen zoals deze voor iedereen en elke vereniging geldt en hopen dan ook dat het ‘vrijgekomen’ geld nuttig zal ingezet worden voor het jeugdwerk in het algemeen. Ergens koesteren we uiteraard wel de hoop dat wij hier als jeugdbeweging toch ook nog voor een deel zouden kunnen van genieten om onze werking te ondersteunen, al was het maar voor een klein deel….
We willen nogmaals benadrukken dat het verliezen van onze werksubsides eigenlijk nooit had mogen gebeuren en wij hier voor de volle 100% zelf verantwoordelijk voor zijn; een harde en spijtige les, maar wel eentje dat we niet snel zullen vergeten. We begrijpen natuurlijk de verontwaardiging bij velen onder jullie, maar we beloven wel om onze volledige verantwoordelijkheid in dit geval op te nemen en er op toe te zien dat dergelijk incident in de toekomst niet meer zal en kan gebeuren.
Uiteraard verandert dit niets aan onze werking, noch aan de prijszetting van onze kampen, etc…
We hopen dat we hiermee de situatie voor iedereen wat duidelijker hebben gemaakt en graag willen we jullie dan ook allemaal bedanken voor jullie begrip en steun.
Wie graag toch nog wat meer info wenst, kan steeds terecht bij de groepsleiding of volwassen begeleiding.

De leidingsploeg

ps: Delen mag 🙂