Algemene Voorwaarden Bivak 2022 Chiro Albatros 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het zomerbivak van 2022, georganiseerd door Chiro Albatros. 

 • Inschrijving 

 

 1. Het zomerbivak is enkel beschikbaar voor leden van Chiro Albatros. U bent geldig lid wanneer u bij aanvang van het werkingsjaar bent ingeschreven en uw inschrijvingsgeld werd betaald. 

 

 1. Leden kunnen zich inschrijven voor het bivak via https://inschrijven.chiroalbatros.be/. De online inschrijving wordt als definitief beschouwd na ontvangst van een geldige betaling via overschrijving met gestructureerde mededeling. Een betaling wordt als geldig beschouwd wanneer deze ontvangen is door Chiro Albatros voor 12 juni 2022, om 23h59. 

 

 1. Chiro Albatros houdt uw inschrijvingsgegevens bij. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) geeft u het recht om de informatie inzake uw persoon te bekomen. U kan onjuiste gegevens zelf aanpassen of schrappen via uw persoonlijk profiel op Stamhoofd. 

 

 1. Chiro Albatros zal uw boekingsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van haar activiteiten. Chiro Albatros is voor het bewaren van bepaalde persoonsgegevens gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Schrijft de wet geen termijn voor, dan kunnen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn die Chiro Albatros zelf noodzakelijk acht voor het efficiënt uitvoeren van haar taken. 

 

Chiro Albatros bewaart de gezondheidsgegevens die u hebt doorgegeven bij de inschrijving bij aanvang van het werkingsjaar gedurende het hele werkingsjaar. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de medische opvolging (inclusief diëten en allergieën) van de leden. Nadien worden deze gegevens verwijderd. 

 • Annulatievoorwaarden 

 

 1. TIJDENS DE INSCHRIJVINGSPERIODE : gedurende de inschrijvingsperiode (15/05/2022 t.e.m. 12/06/2022) kan u kosteloos annuleren. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode volledig terugbetaald. 

 

 1. VOOR DE START VAN HET BIVAK

 

 • OVERMACHT : in geval van een situatie van wettelijke overmacht (vb. ziekte) kan er geannuleerd worden. In dit geval wordt 50% van het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald binnen de 7 dagen. 
 • ANDERE : in alle andere gevallen van annulatie voor de aanvang van het kamp, na de afsluiting van de inschrijvingsperiode, kan er nog steeds geannuleerd worden, maar is er geen terugbetaling mogelijk. 
 1. TIJDENS HET BIVAK

 

 • Het bivak verlaten gedurende de kampperiode is enkel mogelijk in geval van ziekte of ongeval die een verdere voortzetting van het bivak voor het lid onwenselijk maken. 

 • Organisatie van het bivak 

 

 1. Voor de speelclub en ribbels vindt het bivak plaats van 21/07/2022 (12h00) t.e.m. 28/07/2022 (16h00). Voor rakwi, tito en keti vindt het bivak plaats van 18/07/2022 (09h00) t.e.m. 28/0702022 (16h00). Voor aspi en leiding vindt het bivak plaats van 14/07/2022 t.e.m. (29/07/2022). 

 

 1. Het is niet toegelaten voor leden om zich later dan de startdatum bij het bivak te voegen of het bivak vroeger dan de einddatum te verlaten. 

 

 1. Chiro Albatros kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de leden meegebrachte persoonlijke voorwerpen. 

 

 1. Alle verloren voorwerpen kunnen tussen 29/07/2022 en 01/08/2022 worden opgehaald aan de lokalen van Chiro Albatros. 

 

 1. Bij het vertrek op bivak wordt de identiteitskaart van het lid en eventuele medicatie overhandigd aan de afdelingsleiding van het lid. 

 

 1. Het is de leden verboden om tijdens het bivak in het bezit te zijn van tabak, alcoholische dranken of enig ander verdovend middel. 

 • Verzekering 

 

 1. Elk lid is verzekerd bij Chiro Nationaal. Deze verzekering dekt ongevallen op bivak ten belope van het bedrag dat door de ziekteverzekering van het lid niet wordt terugbetaald.